Betalingswijze

Als zelfstandig verpleegkundigen hebben wij een eigen RIZIV-nummer. Wij werken via het systeem van derde betaler waardoor u in feite niets betaalt.

De facturatie wordt door ons naar uw mutualiteit verstuurd en zij vergoeden ons voor de geleverde prestaties.

Hier vindt u de wettelijke tarieven.

Met voorschrift – medische zorg

Het RIZIV vraagt evenwel een kleefvignet en een voorschrift betreffende de geleverde prestaties. Uw huisarts of specialist is hiervan op de hoogte en zal u hierbij verder helpen.

Zonder voorschrift – hygiënische zorg

Voor “hygiënische zorgen” (gedeeltelijke of volledige hulp bij het wassen en/of aankleden van een patiënt) is er geen voorschrift vereist. Deze aanvraag wordt door de verpleegkundige rechtstreeks aan uw mutualiteit overgemaakt, waarna de mutualiteit ons vergoedt voor de geleverde prestaties.