Als zelfstandig verpleegkundigen hebben wij een eigen RIZIV-nummer. Wij werken via het systeem van derde betaler waardoor u in feite niets betaalt.

De facturatie wordt door ons naar uw mutualiteit verstuurd en zij vergoeden ons voor de geleverde prestaties.

Hier vindt u de wettelijke tarieven.

Met voorschrift – medische zorg

Het RIZIV vraagt evenwel een kleefvignet en een voorschrift betreffende de geleverde prestaties. Uw huisarts of specialist is hiervan op de hoogte en zal u hierbij verder helpen.

Zonder voorschrift – hygiënische zorg

Voor “hygiënische zorgen” (gedeeltelijke of volledige hulp bij het wassen en/of aankleden van een patiënt) en voor wondzorgen is er geen voorschrift vereist. Deze aanvraag wordt door de verpleegkundige rechtstreeks aan uw mutualiteit overgemaakt, waarna de mutualiteit ons vergoedt voor de geleverde prestaties.